לויתן עמית - משרד עורכי דין, גישור ובוררות

.
דף הבית >> תחומי התמחות >> ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך          
 
ביום יט' באדר ב' תשע"ו, 29.3.2016 אושר בקריאה שלישית בכנסת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016.
במרכז השינוי – יצירת מנגנון משפטי למתן ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכיצד יטופלו ענייניו, לרבות הנחיות לטיפול רפואי בגופו – בשעה שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו. זאת, על מנת לכבד ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. השינוי בענין זה ייכנס לתוקף בתוך שנה מפרסום החוק.
תיקון החוק קובע גם עקרונות ודרכי פעולה לאפוטרופוסים ומדגיש כי תפקיד האפוטרופוס לשמוע את דעתו של האדם ולסייע לו במימוש רצונותיו, למסור לו מידע על ענייניו ולשתפו בקבלת החלטות הנוגעות לו, ככל הניתן.
בין השאר תיקון החוק מרחיב את מערך הפיקוח ואת סמכויותיהם של המפקחים באפוטרופוס הכללי וקובע עקרונות וכללים למינוי אפוטרופוסים. בהתאם לעקרונות אלה על בית המשפט השוקל מינוי אפוטרופוס לאדם, לבחון את כל החלופות האפשריות, לרבות תומך בקבלת החלטות.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

 
לויתן עמית - משרד עו"ד
Facebook
פקס: 09-7668374
טל: 09-7668377